Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami
Wstecz

Obowiązek Informacyjny

Obowiązek informacyjny - Formularz Kontaktowy:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Niemieckie Towarzystwo Szkolne z siedzibą
w Warszawie przy ul. Urszuli Ledóchowskiej 3, e-mail: [email protected], tel.: +48 22 642 27 05. Administrator jest organizatorem Akademii Piłkarskiej: [email protected], +48 733 572 514.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:
a) e-mail: [email protected],
b) listownie pod adresem: ul. Urszuli Ledóchowskiej 3,02-972 Warszawa.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu w sprawie zapisania Zawodnika do Akademii Piłkarskiej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a RODO

4. Twoje dane mogą być udostępniane:
a) dostawcom usług informatycznych lub prawnych,
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Twoje dane osobowe wpisane do formularza będą usunięte przez nas, jeśli nie zapiszesz się do Akademii.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych praz prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO.

7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do kontaktu przez naszych pracowników w sprawie zapisu do Akademii Piłkarskiej WBS.


Obowiązek informacyjny - Treningi indywidualne

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Niemieckie Towarzystwo Szkolne z siedzibą
w Warszawie przy ul. Urszuli Ledóchowskiej 3, e-mail: [email protected], tel.: +48 22 642 27 05. Administrator jest organizatorem Akademii Piłkarskiej: [email protected], +48 733 572 514.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:
a) e-mail: [email protected],
b) listownie pod adresem: ul. Urszuli Ledóchowskiej 3,02-972 Warszawa.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO w celu zapisu na treningi indywidualne.

4. Twoje dane mogą być udostępniane:
a) dostawcom usług informatycznych lub prawnych,
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres procesu zapisu na trening, a nastepnie usunięte, chyba że zaistnieje inna podstawa przetwarzania danych np. uczestnictwo w zajęciach Akademii WBS.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych praz prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO.

7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do umówienia się na trening indywidualny oraz dostosowania go do Twoich potrzeb.


Obowiązek informacyjny - Rekrutacja trenerska

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (tj. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Niemieckie Towarzystwo Szkolne z siedzibą
w Warszawie przy ul. Urszuli Ledóchowskiej 3, e-mail: [email protected], tel.: +48 22 642 27 05. Administrator jest organizatorem Akademii Piłkarskiej: [email protected], +48 733 572 514.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:
a) e-mail: [email protected],
b) listownie pod adresem: ul. Urszuli Ledóchowskiej 3,02-972 Warszawa.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO w celu prowadzenia bieżącej i przyszłej rekrutacji kadry trenerskiej naszej Akademii.

4. Twoje dane mogą być udostępniane:
a) dostawcom usług informatycznych lub prawnych,
b) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych praz prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO.

7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez danych osobowych jest niezbędne do tego, abyś mógł uczestniczyć w aktualnej i dalszych rekrutacjach orgaznizowanych przez nas.

facebook
instagram
youtube
youtube